Kertaa yo-kokeisiin
Ympäristöoppi

Ympäristöoppi 6

Minna Kukkonen Salla Merenheimo Tiia Niskanen Marko Sirén Kati Sormunen
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ympäristöoppi 6 -materiaalissa toimitaan lähiympäristössä ja maailmassa uteliaana, haasteita kohtaavana ja vastuullisena kansalaisena. Jaksoissa tutkitaan materiaaleja liikuntaharrastuksien kautta, huolehditaan hyvinvoinnista, tarkastellaan arjen teknologioita, perehdytään hiilen kiertoon luonnossa, matkataan maailmankartalla sekä tutustutaan energian tuotantoon ja kulutukseen ja niiden vaikutuksiin maapallolla. Vuoden aikana innostetaan oppilaita ideoimaan erilaisia tapoja vaikuttaa lähiympäristöön ja maailmaan.

Materiaalissa painottuvat ilmiölähtöisyys, laaja-alaiset taidot sekä oppimaan oppimisen menetelmät. Ympäristöopin eri tiedonalat yhdistyvät jaksokokonaisuuksissa luontevasti. Taitoja ja tietoja opitaan rakentavassa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Oppimisprosessin olennaisia osia ovat asioiden havainnointi aidoissa ympäristöissä mahdollisuuksien mukaan. Monilukutaitoa kehittävät kuvat, graafit, videot, äänitteet ja erityyppiset kirjalliset lähteet. Tietotekniikkaa opitaan käyttämään oppimisen apuna tarkoituksenmukaisesti. Tiedonrakentamista harjoitellaan etsimällä tietoa eri tietolähteistä ja samalla harjoitellaan tiedonhaun hyviä käytänteitä, kuten hakusanojen määrittelyä, tiedon esittämistä omin sanoin sekä kuvien ja videoiden tekijänoikeuksien mukaista käyttöä. Monipuoliset harjoitukset, tutkimukset ja jaksojen pitkittäistehtävät ohjaavat oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa sekä yhteistä oppimista. Oppimisen arviointi on jatkuvaa prosessiarviointia, joka on rakennettu opettajalle helppokäyttöiseksi.

Ympäristöopin materiaalissa huomioidaan erilaiset oppijat. Jokaiseen lukuun saa vaihdettua helpotetun näkymän, joka on perusrakenteeltaan samankaltainen kuin perusnäkymä. Helpotetussa näkymässä painottuu tekstin sijaan visuaalinen oppimista tukeva materiaali. Helpotetun näkymän leipäteksti on selkiytettyä tekstiä, joka ohjaa oppilasta tunnistamaan luvun olennaisimmat asiat. Lukujen tekstit on luettu ääneen puhesynteesiohjelmalla, joka sisältää tukitoimintoja lukemisen helpottamiseksi. Lisäksi kaikissa luvuissa on haastavampia lisätietotekstejä edistyneille ja innostuneille oppijoille.

Materiaali sisältää seuraavat jaksot:

  1. Ihminen ympäristöön vaikuttajana

  2. Hauskoja liikuntaharrastuksia, monenlaisia välineitä

  3. Teknologia arjen apuna

  4. Hiili on eliöiden rakennusaine

  5. Matka maailmankartalle

  6. Energiaa luonnosta

 

 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla