Hälsokunskap

HÄ1 Hälsan som resurs (GLP 2021)

Helen Bergman Charlotte Elf-Grandin Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
16,50 € / oppilas (+ alv. 10%)
Tulossa 04/2021

Studeos HÄ1 - Hälsan som resurs är ett läromaterial som aktiverar studerande och som grundar sig på läroplanens centrala mål och innehåll för modulen. Läromaterialet möjliggör för de studerande att utveckla sin hälsokompetens med hjälp av det mångsidiga materialet (texter, bilder och videor) samt med hjälp av uppgifterna som uppmuntrar till självständigt arbete eller växelverkan tillsammans med andra.

Materialet ger en helhetsbild över hälsan ur ett holistiskt perspektiv genom att presentera människans kraftresurser, hälsofrämjande levnadsvanor och socialpsykologiska teorier och modeller som förklarar olika livsstilar, hälsans bestämningsfaktorer såväl som att belysa vikten av mental hälsa, sexualitet och sexuell hälsa. De studerande uppmuntras att bedöma hur förutsättningar för en god hälsa förverkligas i det egna livet, i familjen och i närmiljön. I lärarguiden som ingår i läromaterialet finns det idéer för hur man kan använda materialet och tips om olika inlärningssätt.