Kertaa yo-kokeisiin
Hälsokunskap

HÄ1 Hälsan som resurs (GLP 2021)

Helen Bergman Charlotte Elf-Grandin Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos HÄ1 - Hälsan som resurs är ett läromedel som aktiverar studerandena och som grundar sig på läroplanens centrala mål och innehåll för modulen. Läromedlet ger de studerande möjlighet att utveckla sin hälsokompetens med hjälp av det mångsidiga materialet (texter, bilder och videor) samt med hjälp av uppgifterna som uppmuntrar till självständigt arbete eller växelverkan tillsammans med andra.

Materialet ger en helhetsbild över hälsan ur ett holistiskt perspektiv genom att presentera människans kraftresurser, hälsofrämjande levnadsvanor, socialpsykologiska teorier och modeller som förklarar olika livsstilar och bestämningsfaktorer för hälsa. Även mental hälsa, sexualitet och sexuell hälsa behandlas ur ett mångsidigt perspektiv. De studerande uppmuntras att bedöma hur förutsättningarna för en god hälsa förverkligas i det egna livet, i familjen och i närmiljön. I lärarguiden som ingår i läromedlet finns det idéer för hur man kan använda materialet och tips om olika inlärningssätt.

Svenska kulturfonden har understött översättningen av detta läromedel.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla