Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS4 Känslor och mental hälsa (GLP 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Tina Kinnunen Lauri Nummenmaa Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Det här materialet syftar till att aktivera de studerande och hjälpa dem att förstå känslornas och den psykiska självregleringens betydelse för människans aktivitet. De studerande lär sig att särskilja och bedöma olika faktorer som påverkar välmåendet och den mentala hälsan och att med sakkunskap kritiskt granska det som presenteras om välmående i medierna. De mångsidiga uppgifterna hjälper de studerande att tillämpa kunskapen i sina egna liv och att utveckla sina egna välbefinnande- och interaktionsfärdigheter. Med hjälp av material som stöder inlevelseförmågan lär sig de studerande förutom fakta också om mentala störningar på en upplevelsebaserad nivå. De pedagogiskt noggrant genomtänkta uppgifterna stöder kunskapsbildningen och utvecklar tänkandet och förmågan att bedöma forskning. Uppgifterna utvecklar också de studerandes sociala färdigheter och exekutiva funktioner.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla