Kertaa yo-kokeisiin
Yhteiskuntaoppi

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Juha Kontturi Tiina Aikoma Katri Perho
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma sukeltaa eurooppalaisuuteen ja globalisoituvaan maailmaan nuorten näkökulmasta. Kansojen välinen yhteistyö sekä globaalikansalaisuus nousevat tärkeiksi teemoiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ajankohtaisia maailman tapahtumia käsitellään monipuolisten tietolähteiden avulla.

Oppimateriaalissa perusasiat käsitellään selkeästi, ja uusien käsitteiden avaus on vain klikkauksen päässä. Monipuoliset, omaa ajattelua aktivoivat tehtävät auttavat jäsentämään Euroopan unionin toimintaa ja Suomen asemaa yhteisössä. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja erilaisiin väittelyihin. Yhteiskunnallisen analyysin tekemistä voi harjoitella videoiden, artikkelien, kuvien sekä karttojen avulla. Tervetuloa matkalle eurooppalaisuuden ytimeen!

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla