Yhteiskuntaoppi

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Juha Kontturi Tiina Kärkkäinen Katri Perho
14,00 € / oppilas (+ alv. 10%)
Tulossa 03/2021

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma sukeltaa eurooppalaisuuteen ja globalisoituvaan maailmaan nuorten näkökulmasta. Kansojen välinen yhteistyö sekä globaalikansalaisuus nousevat tärkeiksi teemoiksi nopeasti muuttuvassa maailmassa. Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia maailman tapahtumia monipuolisten tietolähteiden avulla.

Oppimateriaalissa perusasiat käsitellään selkeästi, ja uusien käsitteiden avaus on vain klikkauksen päässä. Monipuoliset, omaa ajattelua aktivoivat tehtävät auttavat jäsentämään Euroopan unionin toimintaa ja Suomen asemaa yhteisössä. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja erilaisiin väittelyihin. Yhteiskunnallisen analyysin tekemistä voi harjoitella videoiden, artikkelien, kuvien sekä animoitujen karttojen avulla. Tervetuloa matkalle eurooppalaisuuden ytimeen!