Kertaa yo-kokeisiin
Maantiede

GE1 Maailma muutoksessa (LOPS 2021)

Paavo Ikonen Lotta Laitinen Johanna Vuollet
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Maailma muutoksessa on Lukion opetussuunnitelman LOPS 2021 mukaan tehty oppimateriaali. Oppimateriaalien luvut sisältävät laadukkaiden tekstiosuuksien ja tehtävien lisäksi linkkejä materiaalin ulkopuolelle, ja Studeon vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla opettaja pystyy seuraamaan ja tukemaan oppimista aktiivisesti. 

Maailma muutoksessa perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Opintojakson aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. Opintojakso käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä sekä varautua ja sopeutua muutoksiin.

Oppimateriaalissa perehdytään ajankohtaisiin ja ihmiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin: väestönkasvuun, ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja pakolaisuuteen. Oppimateriaali antaa valmiuksia ja työkaluja tarkastella yhteiskunnallisia sekä ympäristöllisiä ongelmia käytännönläheisesti. Lisäksi se tarjoaa malleja, joilla maailmasta olisi mahdollista rakentaa kaikille tasa-arvoisempi paikka.

 

Mitä uutta

Studeon oppimateriaalin käyttäminen harjaannuttaa opiskelijoita sähköisten ylioppilaskirjoitusten lisäksi tulevaisuuden työtapoihin. Perinteisen kirjamaisen perustekstin lisäksi oppimateriaali sisältää myös tarkasti valittuja lähteitä ja linkkejä alkuperäisaineistoihin, jotka auttavat opiskelijaa etsimään tietoa alkulähteiltä. Tekstiä ja tehtäviä elävöittävät videot ja ajatuksia herättävät pohdintatehtävät.

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan tehtäviä, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppoa seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia sekä kommentoida ja antaa palautetta opintojakson aikana. Osan tehtävistä oppimisalusta korjaa automaattisesti. Opettajalla onkin mahdollisuus käyttää oppimateriaalia itselleen sopivalla tavalla.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla