Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali perehdyttää opiskelijan taitavaan ajatteluun ja ohjaa ymmärtämään ihmisen tiedonkäsittelyn periaatteita ja rajoituksia. Opiskelija oppii perustiedot ihmisen tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnasta sekä niiden hermostollisesta perustasta. Selkeät kuvat ja monipuoliset tehtävät auttavat omaksumaan biologisen psykologian keskeisen käsitteistön.

Kiinnostavat ja selkeät tutkimusesimerkit avaavat kognitiivisen neurotieteen menetelmiä ja auttavat sisäistämään kokeellisen psykologisen tutkimuksen idean. Oppimateriaali auttaa opettajaa ohjaamaan myös opiskelijoiden omia pieniä psykologisia kokeita. Aktivoivat ja oivaltamisen iloa tarjoavat tehtävät soveltuvat tehtäväksi sekä ryhmissä että yksilötöinä. Tehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa arkielämän ilmiöihin ja kehittämään omia taitavan ajattelun valmiuksiaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla