Kertaa yo-kokeisiin
Englanti

ENA7 Project Green (LOPS 2021)

Marcus Wallin Anna Puhakka Antti Tiger
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali tutustuttaa opiskelijat kestävän kehityksen maailmaan opiskelijalähtöisestä sekä globaalista näkökulmasta. Ympäristökysymysten ohella huomio keskittyy myös kansainvälisten yritysten ja järjestöjen tapaan käsitellä ja huomioida esimerkiksi ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä omassa toiminnassaan. Lisäksi oppimateriaali ohjaa opiskelijoita lähdekritiikin pariin ympäristökysymyksissä sekä tutustuttaa erilaisiin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin. Keskeistä on harjaannuttaa opiskelijoita toimimaan aktiivisesti erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla