Kertaa yo-kokeisiin
Fysik

FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021) inbjuder till ett modernt och engagerande sätt att studera och undervisa fysik. Målet är att den studerande blir bekant med rörelse och kraft genom observationer, mätningar och experiment. Den studerande kan använda och tillämpa kraft- och rörelsebegrepp på fenomen i vardagslivet samt inom miljö, samhälle och teknologi. En särskilt viktig tillämpning är att kunna beakta säkerhetsaspekter inom t.ex. trafik och idrott.

Läromedlet innehåller noggranna instruktioner för mångsidig användning av tekniska hjälpmedel för egna experiment, men innehåller också rikligt med uppgifter där det finns färdigt material i form av t.ex. mätresultat och videor. De mångsidiga övningsuppgifterna stöder begreppsbildningen och utvecklar särskilt förmågan att analysera mätningar samt tolka och skapa grafer. Instruktioner för användningen av olika datorprogram stöder inlärningen och ger ett bra stöd för bland annat beräkningar och ritandet av kraftfigurer.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla