Fysik

FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 30.1.2022

Studeos FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021) (2 sp) är ett läromedel som inbjuder till ett modernt och engagerande sätt att studera och undervisa fysik. Målet är att den studerande blir bekant med rörelse och kraft genom observationer, mätningar och experiment. Den studerande kan använda och tillämpa kraft- och rörelsebegrepp på fenomen i vardagsivet, inom miljö, samhälle och teknologi. En särskilt viktig tillämpning är att kunna beakta säkerhetsaspekter inom t.ex. traffik och idrott. 

Läromedlet innehåller noggranna instruktioner för mångsidig användning av tekniska hjälpmedel för egna experiment, men innehåller också rikligt med uppgifter där det finns färdigt material i form av t.ex. mätresultat och videon. De mångsidiga övningsuppgifterna stöder begreppsbildning och utvecklar särskilt förmågan att analysera mätningar samt tolka och skapa grafer. Instruktioner för olika programvaror stöder inlärningen och ger ett bra stöd för bland annat beräkningar och ritandet av kraftfigurer.