Historia

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Anne Mattsson Katri Perho Niina Väntänen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Maailman kulttuurit kohtaavat -moduuli katsoo kauas! Oppimateriaalissa perehdytään Euroopan ulkopuolisten alueiden historiaan ja kulttuuriin sekä niiden kohtaamiseen eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa?

Tavoitteena on hahmottaa kulttuurien moninaisuuden ja erilaisten arvomaailmojen merkitystä ihmisen toiminnalle eri aikoina. Innostavat kartat, kuvat, tarkoin valikoitu lähdemateriaali sekä asiantuntevat tekstit tekevät opiskelusta mieluisaa. Perinteisten historian tutkimusmenetelmien lisäksi kurssilla tutustutaan kulttuurintutkimuksen tieteenalaan ja tutkimusvälineistöön.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla