Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021)

Minna Nummenmaa Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali tutustuttaa ihmisen toiminnan selittämiseen psykologian näkökulmasta. Toiminnan selittämiseen perehdytään uteliaisuutta ja kiinnostusta herättävien tutkimusesimerkkien kautta. Opiskelija saa perustiedot ihmisen toimintaan vaikuttavista biologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista sekä psyykkisistä tekijöistä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa soveltamaan psykologiaa hyvinvointinsa edistämiseen ja oppimisen taitojensa kehittämiseen. Lisäksi opiskelija syventyy yhteen valinnaiseen hyvinvoinnin ilmiöön ja harjoittelee samalla tiedonhakua sekä psykologista ajattelua ja argumentointia. Oppimateriaali tarjoaa runsaasti monipuolisia ja aktivoivia harjoituksia yhteisölliseen ja yksilölliseen tiedonrakenteluun sekä lukuisia tuntityöskentelyvinkkejä opettajalle. Tehtävien avulla opiskelija oppii havainnoimaan ja pohtimaan ihmisen toimintaa psykologisten käsitteiden ja mallien avulla sekä tarkastelemaan kriittisesti tiedon tutkimusperusteita. Samalla kehittyvät laaja-alaiset tulevaisuuden taidot.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla