Kertaa yo-kokeisiin
Historia

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (LOPS 2021)

Juha Kontturi Tiina Aikoma Niina Väntänen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Millainen historia on johtanut ihmiskunnan nykyhetkeen? Tämän opintojakson aikana opitaan ymmärtämään ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisiä historiallisia riippuvuussuhteita sekä tulevaisuuden haasteita. Maantieteellinen painopiste on Euroopassa, mutta Eurooppaa käsitellään osana muun maailman talouden ja yhteiskuntien keskinäistä vuorovaikutusta ja kokonaisuutta.

Ominaisuudet

Oppimateriaali on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Opettajan on mahdollista räätälöidä sisältöä ja ottaa mukaan mieleisiään harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja. Opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia on helppo seurata opintojakson aikana, ja heille on mahdollista antaa alustan sisällä kommentteja ja palautetta. 

Jokaisessa luvussa on paljon uusia tehtäviä perustehtävistä syventäviin ja soveltaviin. Kaikkiin harjoituksiin on laadittu jäsennellyt mallivastaukset. Oppimateriaalia on myös helppo eriyttää, tehtävätyypit on jaoteltu valmiiksi vaikeustasonsa mukaan.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.

Oppimateriaalia voi käyttää yhtä hyvin yksilölliseen oppimiseen, perinteiseen opetukseen kuin etäopetukseenkin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla