Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (lång lärokurs)

MAA6 Derivata (GLP 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström Tom Ahlberg Anna-Lena Juslin Johanna Kylliäinen
25,80 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA6 Derivata (GLP 2021) ger nya verktyg att lösa matematiska problem med. Med det moderna läromedlet kan den studerande bilda sig en exakt och beskrivande uppfattning om bland annat gränsvärden, kontinuitet och derivatan. Derivatan blir ett naturligt verktyg att bestämma extremvärden med både i abstrakta rent matematiska problem såväl som i praktiska situationer. De interaktiva applikationerna i kapitlen ger en konkret och tydlig uppfattning om grunderna i differentialkalkyl, såsom derivatan som mått på förändringshastigheten. Instruktionsvideorna stöder användningen av CAS-programmen både som en del av inlärningen och vid skapandet av lösningar. I kapitlen finns ett stort antal uppgifter, allt från automatiskt korrigerade basuppgifter till krävande tillämpningar. Ritinstruktionerna och modellösningarna till uppgifterna hjälper studerandena att analysera matematiska modeller och att producera exakta slutledningar på ett modernt sätt.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla