Kertaa yo-kokeisiin
Terveystieto

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2021)

Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon TE3 Terveys ja yhteiskunta on opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva oppimateriaali (2 op). Opiskelija pääsee edistämään terveysosaamistaan monipuolisen materiaalin (tekstien, kuvien ja videoiden) sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavien tehtävien avulla. TE3 sisältää paljon myös opiskelutaitoja harjoittavia tehtäviä. 

Oppimateriaalin avulla opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Materiaalissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle ja avataan keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä. Lisäksi oppimateriaalin avulla perehdytään terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin. Materiaaliin sisältyvässä opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista oppimisen tavoista.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla