Fysiikka

FY3 Energia ja lämpö (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 04/2021

Studeon FY3 Energia ja lämpö (LOPS 2021) oppimateriaalissa syvennetään ymmärrystä energiasta, perehdytään lämpötilaan ja paineeseen liittyviin ilmiöihin sekä tarkastellaan lämpöenergiaa ja sen suhdetta mekaaniseen energiaan. Näin laajennetaan luonnontieteellistä yleissivistystä ja saadaan valmiuksia lukion jälkeisiin opintoihin luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Samalla kehittyvät valmiudet osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja vastuulliseen päätöksentekoon. 

Oppimateriaali tukee käsitteiden käyttöönottoa kokeellisen hahmottamisen kautta. Se mahdollistaa yhdessä Studeon käyttäjäystävällisen oppimisympäristön kanssa sekä perinteiset tavat opiskella että modernit opiskelijalähtöiset ja yhteisölliset opiskelumenetelmät. Oppimateriaalin teksti on tiivistä ja helppolukuista, mutta se ei tingi fysikaalisten käsitteiden täsmällisestä käytöstä. Selkeästi esitettyjen esimerkkien ja monipuolisten harjoitustehtävien lisäksi asioiden omaksumista edistetään videoilla ja simulaatioilla. Fysiikan opiskelussa tarpeellisten ohjelmistojen tehokasta hyödyntämistä helpotetaan videoiduilla ohjelmisto-ohjeilla.