Kertaa yo-kokeisiin
Studiehandledning

SH2 Fortsatta studier, arbetsliv och framtid (GLP 2021)

Johanna Ahonen Antonia Lindqvist Jussi Lounassalo Kukka Tast Tony Valtonen
12,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Till de mest centrala temana i Studeos SH2-läromedel hör förmåga att förutse framtiden, arbetslivsfärdigheter, hantering av den egna ekonomin, kännedom om fortsatta studier samt planering av val för framtiden. Målet är att den studerande utvecklar sin självkännedom, sin kännedom om alternativ efter gymnasiet samt sina färdigheter att fatta beslut, så att hen klarar av att göra upp långsiktiga planer för sin framtid. Under studieavsnittet uppdaterar den studerande även sina individuella studieplaner.

I studierna betonas individuell målsättning, mångsidig informationssökning, den studerandes egna tankar och planer samt utvärdering av det egna lärandet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla