Kertaa yo-kokeisiin
Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi 4-6

Niko Hurme Soile Varis
12,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Alakoulun yhteiskuntaoppi on oppilasta aktivoiva ja innostava oppimateriaali. Yhteiskunnassa toimimisen taitoihin tutustutaan lapsenkokoisesti mm. monien mielenkiintoisten harjoitusten avulla. Opettajalle materiaali on selkeä ja helppokäyttöinen valmis kokonaisuus, joka lisää oppilaiden itseohjautuvaa työskentelyä.

Oppimateriaalin avulla uuden opetussuunnitelman toteuttaminen sujuu vaivattomasti. Monipuoliset harjoitukset ohjaavat oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta. Studeon edistyksellinen alusta palvelee juuri yhteiskuntaopin materiaalia parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikuttaminen, mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen, raha ja sen käyttäminen, yrittäminen ja työnteko, tasa-arvo ja monet muut asiat käsitellään oppilaskeskeisesti hyödyntäen myös tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Jatkuvasti päivittyvä digitaalinen sisältö elää yhteiskunnan tapahtumissa mukana, ja mielenkiintoisia tapahtumia voidaan seurata reaaliajassa. Toisaalta materiaalissa ei unohdeta myöskään perinteistä kynää ja vihkoa eikä yhdessä toimimista ja tekemistä.
Yhteiskuntaopin materiaali sopii erilaisille oppijoille. Jokaiseen lukuun saa vaihdettua helpotetun näkymän, joka tarkoittaa helpotettua tekstiä ja karsittua sisältöä luvusta. Luvun tekstit voi myös kuunnella. Nämä ominaisuudet helpottavat opettajan arkea erilaisten oppijoiden kanssa.

Materiaali tuo myös arviointiin monia apuvälineitä. Opettajan opas, valmis koetehtäväpankki, valmiit itsearvioinnit jaksoissa sekä automaattinen tiedonkeruu oppilaiden tekemistä harjoituksista tekevät arvioinnista jatkuvaa, helpompaa ja monipuolisempaa.


Avaa oppimateriaali Studeon alustalla