Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (lång lärokurs)

MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström
25,80 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

I MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) får studerandena lära sig att lösa geometriska problem med hjälp av två nya verktyg: analytisk geometri och vektorer. I läromedlets kapitel finns förutom mångsidiga exempel även gott om interaktiva applikationer, som stöder förståelsen, samt undersökningsuppgifter som hör ihop med applikationerna. I varje kapitel finns dessutom ett stort antal uppgifter på olika nivåer för varje studerande. Till målen hör att den studerande ska förstå hur analytisk geometri skapar ett samband mellan geometriska och algebraiska begrepp samt förstå den geometriska betydelsen av ekvationer. Till målen hör även att den studerande ska lära sig att undersöka punkter, avstånd och vinklar i ett tvådimensionellt koordinatsystem med hjälp av vektorer samt att den studerande kan använda vektorer för att lösa plangeometriska problem. Läromedlets tydliga programinstruktioner, exempel där programmen används och uppgifternas modellsvar hjälper den studerande att använda program för att undersöka kurvor och vektorer samt för tillämpningar av dessa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla