Kertaa yo-kokeisiin
Opinto-ohjaus

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (LOPS 2021)

Johanna Ahonen Jussi Lounassalo Kukka Tast
10,40 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon OP2-oppimateriaalissa  keskeisinä teemoina ovat tulevaisuuden ennakointiosaaminen, työelämätaidot, talouden hallinta, jatko-opintojen tuntemus sekä omien tulevaisuuden valintojen suunnittelu. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää niin itsetuntemustaan, lukion jälkeisten vaihtoehtojen tuntemusta kuin omia päätöksentekotaitojaan ja pystyy tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia omaan tulevaisuuteensa liittyen. Opintojakson aikana päivitetään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. 

Oppimateriaalin työtavoissa korostuvat omien tavoitteiden asettaminen, monipuolinen tiedonhankinta, henkilökohtaisuus ja oman oppimisen arviointi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla