Fysik

FY Fysik: repetition (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Markus Norrby Timo Tynkkynen
16,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.11.2023

I Studeoläromedlet Repetition av fysiken kompletteras och fördjupas de kunskaper inom fysikens olika ämnesområden, som baserar sig på gymnasiets läroplan. Läromedlet stöder en helhetsbild av fysiken delområden och gör det möjligt att integrera undervisningen över ämnesgränser. I materialet bekantar vi oss också med aktuell forskning inom fysik och andra naturvetenskaper. Det digitala materialet erbjuder goda möjligheter att lösa olika typer av uppgifter. Läromedlets innehåll fungerar också då studerande arbetar med självstudier eller repetition på egen hand.