Kertaa yo-kokeisiin
Fysik

FY Fysik: repetition (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Markus Norrby Timo Tynkkynen Lea Linna
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet Fysik: Repetion (GLP 2021) repeterar det centrala innehållet i gymnasiets fysik samt kompletterar och fördjupar olika färdigheter som stöder förberedelserna inför studentprovet. Materialet fungerar som läromedel för ett studieavsnitt eller för självstudier.

Det centrala innehållet i gymnasiets fysik presenteras områdesvis och genom användning av övergripande begrepp för att knyta samman innehållet. Materialet innehåller många scheman som illustrerar sambandet mellan olika delområden och stöder bildandet av en helhetsuppfattning av fysiken. Mångsidiga uppgifter på olika nivåer med detaljerade lösningsförslag stöder förmågan att strukturera goda svar. Uppgifterna innehåller också material som främjar den mångsidiga kompetensen och ämnesövergripande problemlösning. Materialet hjälper de studerande att identifiera olika fysikaliska fenomen, tillämpa olika lagar och modeller på fenomenen, analysera mätresultat samt utveckla de matematiska och tekniska färdigheter som behövs. Instruktioner för användningen av programverktyg som behövs för att producera goda svar finns samlade i materialet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla