Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 6

Päivi Lehti Elli Saari Teemu Qvist
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon Äidinkieli ja kirjallisuus 6 vahvistaa äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Materiaali alkaa vuorovaikutustaitojen harjoittelulla: erilaisten toiminnallisten ja vuorovaikutteisten harjoitusten avulla opitaan rakentavaan vuorovaikutusta, vahvistetaan puheilmaisua ja argumentaatiota. Kirjallisuuden tuntemuksen ja tekstin tulkinnan taitoja opitaan yhteisöllisesti: tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen, proosaan lyriikkaan ja draamaan. Nuortenkirjallisuuden teemana on kasvutarinat.

Materiaali tukee monilukutaidon kehittymistä, ja muun muassa mediatekstit ovat laajasti tutkimisen, tulkitsemisen ja tuottamisen kohteena. Tekstitaitoja vahvistetaan varmentamalla kirjoittamisen ja lukemisen prosessia sekä antamalla malleja erilaisten tekstien tuottamiseen. Harjoitukset ohjaavat ilmaisemaan itseä eri tavoin: suullisesti, kirjoittamalla ja multimodaalisia tekstejä tuottamalla.

Tekstilajeihin tutustutaan ikätasolle ominaisten, oppilasta kiinnostavien autenttisten tekstien avulla. Yksi näkökulma teksteihin 6. luokan materiaaleissa on vaikuttaminen: tutustutaan muun muassa siihen, miten media ja tekstit vaikuttavat ja miten voi itse vaikuttaa.

Studeon äidinkielen ja kirjallisuuden materiaalissa kielitieto on kytketty kielen käyttöön: kielitiedon asioita lähestytään tutkien ja lapsen ja nuoren kielenkäytön kannalta mielekkäistä näkökulmista.

Materiaali huomioi myös laaja-alaiset taidot ja auttaa opettajaa integroimaan äidinkieltä ja kirjallisuutta muihin oppiaineisiin monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Materiaali jakautuu seuraaviin jaksoihin:

  1. Äidinkieli ja kirjallisuus 6. luokalla
  2. Vuorovaikutusta ja mielipiteenilmaisua
  3. Nuortenkirjallisuus ennen ja nyt
  4. Taitava tekstien tuottaja
  5. Tutkin sanastoa
  6. Media vaikuttaa
  7. Lukuvuoden lopuksi
  8. Liite: Kielitietoa kootusti
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla