Yhteiskuntaoppi

YH4 Kansalaisen lakitieto (LOPS 2021)

Tero Kivinen Tiina Kärkkäinen Liisa Mikkola Niina Väntänen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

YH4 Kansalaisen lakitieto oppimateriaalissa perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Moduulissa harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Materiaali ohjaa käyttämään oikeudellisen tiedon lähteitä suoraan verkossa. Tehtävissä harjoitellaan muun muassa käsitteiden hallintaa, oikeudellisten periaatteiden selittämistä ja oikeustapaustehtävien ratkaisemista. Tehtävissä on runsaasti itsekorjautuvia harjoituksia, jolloin opiskelija saa välittömästi palautteen osaamisestaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla