Kertaa yo-kokeisiin
Terveystieto

TE1 Terveys voimavarana (LOPS 2021)

Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon TE1 Terveys voimavarana on opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva oppimateriaali (2 op). Opiskelija pääsee edistämään terveysosaamistaan monipuolisen materiaalin (tekstien, kuvien ja videoiden) sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavien tehtävien avulla. TE1 sisältää paljon myös opiskelutaitoja harjoittavia tehtäviä. 

Materiaalissa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä ja terveyttä määrittävistä tekijöistä sekä syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle. Opiskelijaa kannustetaan arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässään, perheessään ja lähiyhteisössään. Materiaaliin sisältyvässä opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen ja vinkkejä erilaisista oppimisen tavoista.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla