Kertaa yo-kokeisiin
Maantiede

GE2 Sininen planeetta (LOPS 2021)

Paavo Ikonen Lotta Laitinen Johanna Vuollet
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Sininen planeetta on Lukion opetussuunnitelman LOPS 2021 mukaan tehty oppimateriaali. Oppimateriaalien luvut sisältävät laadukkaiden tekstiosuuksien ja tehtävien lisäksi linkkejä materiaalin ulkopuolelle, ja Studeon vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla opettaja pystyy seuraamaan ja tukemaan oppimista aktiivisesti. 

Oppimateriaalissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla