Matematiikka

Luvut ja laskutoimitukset

Esa Oila Anne Salo Minna Simonsson Mika Tiilikainen
3,00 € / oppilas

Kurssilla kerrataan peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys. Vahvistetaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla laskemista sekä käydään läpi näihin liittyviä peruskäsitteitä. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia käytännön esimerkkien ja tehtävien kautta ja pohditaan lukujen merkitystä arjessamme.