Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2021)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali johdattaa opiskelijan ymmärtämään ihmisen psyykkistä kehitystä halki elämänkulun, tunnistamaan kehityksen eri osa-alueita ja oivaltamaan niiden keskinäisen riippuvuuden. Oppimateriaalin kantavana teemana on kehityksen jatkuvuus läpi elämän. Erityisesti paneudutaan kiintymyssuhteen ilmenemiseen elämän eri vaiheissa ja identiteetin rakentumiseen. Hermoston kehitys hahmottuu luontevasti keskeiseksi kehityksen taustatekijäksi. Ajatuksia herättävät tutkimusesimerkit auttavat ymmärtämään kehityspsykologisen tutkimuksen menetelmiä, ja niihin liittyvät harjoitukset kehittävät opiskelijan kriittisen ajattelun taitoja.

Oppimateriaalin runsaiden ajattelua aktivoivien ja uteliaisuutta herättävien tehtävien avulla opiskelijat oppivat soveltamaan kehityspsykologista tietoa sekä yleisesti ihmisen kehityksen ymmärtämisessä että oman elämänsä tarkastelussa. Välillä näkökulmaa laajennetaan myös suomalaisen kulttuurin ulkopuolelle. Monipuolisten tehtävien ja opettajan materiaalin avulla on helppo rakentaa opiskelijoita aktivoivia, oppimista ohjaavia ja kokonaisuutta jäsentäviä oppimistehtäviä, joiden avulla toteutuu monipuolinen arviointi ja joissa myös eri laaja-alaisen osaamisen taidot karttuvat.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla