Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola Jaana Ristimäki
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon ÄI5-oppimateriaalin Tekstien tulkinta tavoitteena on syventää monilukutaitoa opetussuunnitelman mukaisesti erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmasta. Vaikuttamista ja argumentointia lähestytään monipuolisesti tulkitsemalla ja tuottamalla erilaisia vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä: autenttiset tekstinäytteet ja linkit internetin eri lähteisiin tekevät opiskelusta kiinnostavaa.

Oppimateriaalin keskeinen aihekokonaisuus on kriittinen lukutaito: lähdekritiikki, tekijänoikeudet ja tiedonhankintataidot. Monimuotoisia tekstejä analysoimalla perehdytään vaikuttamisen kielellisiin ja audiovisuaalisiin keinoihin, argumentoinnin tapoihin sekä retorisiin keinoihin. Opiskelija myös syventää käsitystään median toimintatavoista, median merkityksestä identiteettien rakentumisessa ja median roolista yhteiskunnallisena vaikuttajana. Keskeisiä sisältöjä ovat myös ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot sekä sananvapaus. 

Oppimateriaali sisältää teemaan liittyviä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, kuvia ja liikkuvaa kuvaa. Argumentointia harjoitellaan myös suullisesti. Harjoituksissa oppimista tukevat Studeon itse- ja vertaisarviointityökalut. Lukujen yhteenvedot ja sanastot, selkokirjavinkit sekä S2-tehtävät myös mahdollistavat sujuvan äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomen kielen ja kirjallisuuden yhdistämisen samalle opintojaksolle.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla