Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS2 Människans utveckling (GLP 2021)

Clara Nordman Minna Nummenmaa Marja Oilinki Helena Salenius Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet ger de studerande förståelse för människans utveckling under hela livscykeln samt kännedom om utvecklingens delområden och hur dessa är beroende av varandra. Det bärande temat i läromedlet är utvecklingens kontinuitet. Anknytningsrelationen och hur den tar sig uttryck i olika skeden av livet samt ligger till grund för identiteten betonas särskilt. Nervsystemets utveckling behandlas som en naturlig och central bakgrundsfaktor i all utveckling. Tankeväckande exempel på undersökningar hjälper de studerande att förstå utvecklingspsykologiska forskningsmetoder, och uppgifter i anslutning till dem utvecklar de studerandes kritiska tänkande.

Med hjälp av ett stort antal uppgifter, som aktiverar tänkandet och väcker nyfikenhet, lär sig den studerande att tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap för att både förstå människans utveckling på ett allmänt plan och granska sitt eget liv. Ibland vidgas perspektivet till kulturer utanför den finländska. Tack vare mångsidiga uppgifter och ett omfattande lärarmaterial är det lätt att bygga upp studieavsnitt där bedömningen är varierande, den mångsidiga kompetensen utvecklas och de studerande gestaltar utvecklingspsykologin som en helhet.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

I läromedlet ingår även ett Abittiprovpaket med provuppgifter som kan redigeras.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla