Kertaa yo-kokeisiin
Fysiikka

FY Fysiikan kertaus (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Fysiikan kertaus (LOPS 2021) -oppimateriaali kertaa lukion fysiikan keskeiset sisällöt syventäen ja täydentäen fysiikan osaamista ja antaen hyvää tukea ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Materiaali soveltuu fysiikkaa kertaavan opintojakson oppimateriaaliksi tai itsenäiseen omatoimiseen opiskeluun. 

Lukion fysiikan keskeiset sisällöt on esitetty aihealueittain sekä fysiikan ilmiöalueita yhdistävien ja läpäisevien käsitteiden kautta. Sisältöjä jäsentävät kaaviot tukevat asioiden välisten yhteyksien hahmottamista ja fysiikan kokonaiskuvan muodostumista. Monipuoliset ja eritasoiset tehtävät malliratkaisuineen tukevat oppimista ja hyvien vastausten laatimista. Tehtävät sisältävät myös fysiikan osa-alueita, laaja-alaista osaamista sekä oppiaineita integroivia aiheita. Materiaali antaa tukea fysiikan ilmiöiden tunnistamiseen, ilmiöihin liittyvien lakien ja mallien soveltamiseen ja mittaustulosten analysoimiseen sekä myös fysiikassa vaadittavien matemaattisten ja teknisten taitojen kehittämiseen. Fysiikan tehtävien vastaamisessa tarvittavien ohjelmistojen ohjeet ovat koottuina materiaalissa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla