Kertaa yo-kokeisiin
Filosofi

FI2 Etik (GLP 2021)

Laura Apell Antti Kajas Tina Kinnunen Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Clara Nordman Marja Oilinki Jani Tiirikainen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Modulen FI2, vars tema i enlighet med GLP2021 är filosofisk etik, introducerar de studerande i djupare filosofiskt tänkande med hjälp av tankeexperiment och frågor kopplade till ungdomars liv. För att de studerande ska nå färdighetsmålsättningarna betonas i uppgifterna att de ska behärska begrepp och utvecklas i sin förståelse och sina kognitiva färdigheter samt sin beredskap till dialog. Strävan är att de studerande själva ska förstå, tänka och argumentera i stället för att lära sig utantill. 

Den etiska reflektionen kopplas till de ungas liv och aktuella frågor, och dessa granskas i ljuset av de viktigaste etiska teorierna, centrala frågor inom den tillämpade etiken samt livsfilosofi. Syftet med läromedlet är att på ett förståeligt, intresseväckande, betydelsefullt och modernt sätt närma sig även mer komplicerade och svåra frågor. Som stöd för studierna finns exempelvis videor, Quizlet-övningar, länkar till olika webbplatser samt en ordlista. Uppgifterna i läromedlet och dess provuppgiftsdatabas är mångsidiga och stöder de studerande inför det digitala studentprovet. I den pedagogiska planeringen av läromedlet har det beaktats att modulen är obligatorisk.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla