Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (lyhyt)

MAB7 Talousmatematiikka (LOPS2021)

Hanna Hellsten Lauri Hellsten Sini Kähkönen Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Jussi Talja
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAB7 Talousmatematiikka (LOPS 2021) laajentaa opiskelijan ymmärrystä taloudesta. Oppimateriaalissa syvennetään ymmärrystä lukujonoista ja niiden summista sekä sovelletaan niitä esimerkiksi talletuksissa ja resurssien riittävyyden mallintamisessa. Opiskelija saa pohjan oman talouden hallitsemiseen tutustumalla säästämisen perusperiaatteisiin sekä eri lainojen takaisinmaksutapojen eroihin. Lisäksi oppimateriaalissa tutustutaan yrittäjyyteen liittyvään laskentaan. 

Materiaalin matemaattisesti täsmälliset luvut tukevat opiskelijoiden oppimista luoden samalla yhteyksiä talousmatematiikan soveltamiseen käytännön elämässä. Opiskelijan oppimisen tukena ovat muun muassa lukuisat tutkimustehtävät, havainnolliset esimerkit ja ohjelmistovinkit. Lisäksi luvuissa on runsas valikoima eritasoisia tehtäviä, jotka tukevat jokaista opiskelijaa sisältöjen ymmärtämisessä. Tehtävien aihepiirit ovat monipuolisia ja lukujen tehtäväsarjat sisältävät useita oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla