Psykologia

PS Psykologian kertaus (LOPS 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
16,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 11.10.2022

Oppimateriaali lukion psykologian oppimäärän kertaamiseen ja syventämiseen.

Materiaali sopii käytettäväksi minkä tahansa psykologian oppimateriaalisarjan, painetun tai digitaalisen, kertaamisen tukena.

Studeon psykologian materiaali

  • harjoituttaa psykologiseen ajatteluun ja argumentointiin
  • sisältää runsaasti tehtäviä mallivastauksineen kaiken tasoisille opiskelijoille
  • sisältää kokelaiden eri tasoisia oikeita yo-vastauksia 
  • aktivoi opiskelijan vastuuseen omasta oppimisestaan
  • on helppokäyttöinen ja toimintavarma opiskelijalle ja opettajalle
  • tarjoaa erinomaisen tavan seurata digitaalisen ylioppilaskokeen kehittymistä, koska oppimateriaali päivittyy vastaamaan uusinta YTL:stä saatua tietoa.

Oppimateriaali auttaa jäsentämään lukion psykologian runsassisältöistä oppimäärää. Materiaalin avulla itsenäisesti opiskeleva opiskelija tai opettajan ohjaama ryhmä voi edetä teemoittain rakentuvaa oppimispolkua tai valikoida tarpeidensa mukaisesti mieleenpalauttamista ja syventelyä vaativat aiheet.
Materiaali sisältää runsaasti perustehtäviä, joilla käsitteitä ja teorioita on mukava palauttaa mieleen ja paikata tietoihin liittyviä aukkoja. Syventävät ja soveltavat tehtävät on laadittu siten, että opiskelija oppii yhdistämään eri opintojaksoilla käsiteltyjä tietoja ja kehittyy tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisvaltaista psykologista ajattelua osoittaen. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu monenlaisiin tehtävätyyppeihin, joita digitaalinen koejärjestely mahdollistaa.