Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS Psykologian kertaus (LOPS 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali lukion psykologian oppimäärän kertaamiseen ja syventämiseen.

Materiaali sopii käytettäväksi minkä tahansa psykologian oppimateriaalisarjan kertaamisen tukena.

Studeon psykologian materiaali

  • harjoituttaa psykologiseen ajatteluun ja argumentointiin
  • sisältää runsaasti tehtäviä mallivastauksineen kaiken tasoisille opiskelijoille
  • sisältää kokelaiden eritasoisia oikeita yo-vastauksia 
  • aktivoi opiskelijan vastuuseen omasta oppimisestaan
  • on helppokäyttöinen ja toimintavarma opiskelijalle ja opettajalle
  • tarjoaa erinomaisen tavan seurata digitaalisen ylioppilaskokeen kehittymistä, koska oppimateriaali päivittyy vastaamaan uusinta YTL:stä saatua tietoa.

Oppimateriaali auttaa jäsentämään lukion psykologian laajaa oppimäärää. Materiaalin avulla itsenäisesti opiskeleva opiskelija tai opettajan ohjaama ryhmä voi edetä teemoittain rakentuvaa oppimispolkua tai valikoida tarpeidensa mukaisesti mieleenpalauttamista ja syventymistä vaativat aiheet.
Materiaali sisältää runsaasti perustehtäviä, joilla on helppo palauttaa mieleen käsitteitä ja teorioita ja paikata tietoihin liittyviä aukkoja. Syventävät ja soveltavat tehtävät ohjaavat opiskelijaa yhdistämään eri opintojaksoilla käsiteltyjä tietoja ja tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisvaltaista psykologista ajattelua osoittaen. Materiaalin avulla opiskelija myös tutustuu tehtävätyyppeihin, joita hänellä tulee vastaan ylioppilaskokeessa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla