Kertaa yo-kokeisiin
Terveystieto

Terveystieto 7–9

Anna Haapalainen Ranja Koski Noora Leppävirta Antti Värtö
23,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Tervetuloa kartuttamaan tietoja ja valmiuksia tervettä elämää varten! Terveystieto 7–9 pitää sisällään uuden opetussuunnitelman mukaiset luokkien 7.–9. terveystiedon sisältö- ja taitotavoitteet.

Terveystieto 7–9 ohjaa oppilasta ymmärtämään terveyttä positiivisella tavalla voimavarana. Materiaali antaa tietoja ja valmiuksia terveyden ylläpitämiseen ja perusteltujen valintojen tekemiseen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen. Terveyteen liittyvistä ilmiöistä opitaan ymmärtämään niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin ulottuvuudet. Tehtävät kannustavat soveltamaan opittua omaan elämään.

Kurssi soveltuu sekä yksilölliseen etenemiseen että koko opetusryhmälle yhteisöllisesti käytettäväksi. Materiaaliin on liitetty videoita ja ajankohtaisia linkkejä oppimisen tueksi. Materiaali sisältää myös opettajan oppaan, jossa on ideoita ja ohjeita materiaalin käyttöön.

Linkki Terveystiedon opetussuunnitelmaan


Avaa oppimateriaali Studeon alustalla