Elämänkatsomustieto

ET3 Kulttuurit (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 30.3.2022

Nyt tarkastellaan kulttuuria ilmiönä sekä kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia oman katsomuksen ja kulttuurisen ymmärryksen tulokulmasta. Kulttuurisia ilmiöitä jäsennetään käsitteellisesti, ja ne asetetaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. Oppimateriaalissa tarkastellaan myös ongelmia, joita vieraan kulttuurin ymmärtämiseen, kulttuurien välisiin eroihin ja eri kulttuuria edustavien ihmisten kohtaamisiin voi liittyä. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi etnosentrismi ja syrjintä.

Tavoitteena on lisätä arvostusta ja ymmärrystä niin omasta kulttuurista kuin globaaleista kulttuuri-ilmiöistä sekä vähemmistökulttuureista ja kulttuuriperinnöstä yleisesti. Tavoitetta tukevat oppimateriaalin ajankohtaisista esimerkeistä kumpuavat ja opiskelijoita aktivoivat tekstit sekä harjoitukset mallivastauksineen. Oppimateriaali sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun.