Fysiikka

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 30.10.2022

FY7-kurssi käsittelee klassisen fysiikan murroksesta syntynyttä modernia fysiikkaa. Se antaa kuvan tieteen kehittymisestä esittelemällä niitä historiallisia havaintoja, keksintöjä ja tutkijoita, jotka johtivat tietoon säteilyn ja energian kvantittumisesta sekä aineen rakenteen ymmärtämiseen. Samalla se antaa näkökulmia luonnontieteen saavutusten merkitykseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Se esittelee monipuolisesti kvanttifysiikan sovelluksia. Kurssi antaa näkökulmia kosmologian kehittymiseen sekä syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

Kurssi tarjoaa runsaan ja monipuolisen kokoelman harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja ne tukevat hyvin myös itsenäistä opiskelua.