Englanti

ENA0 Right on! (LOPS 2016 / LOPS 2021)

Marcus Ellonen Anna Puhakka
15,40 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Right on! sopii lukioon valmistavaksi englannin oppimateriaaliksi, peruskoulun 9. luokan tukimateriaaliksi tai lukiolaisen englannin opintojen tueksi. Oppimateriaali kertaa englannin peruskieliopin, keskeisimmät sanastokokonaisuudet ja tarjoaa lisäksi opiskelijalle työkaluja oppimaan oppimiseen. Pääpaino on kertaamisessa, perusasioiden haltuunotossa sekä monipuolisissa suullistavissa ja kirjallisissa harjoituksissa. Right on! sisältää myös runsaasti luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja sopii sekä luokkahuonetyöskentelyyn että itsenäiseen suorittamiseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla