Kertaa yo-kokeisiin
Suomi toisena kielenä

S24 Kirjallisuus 1 (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola Jaana Ristimäki
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.10.2024

Studeon S24-oppimateriaalissa Kirjallisuus 1 syvennetään käsitystä kaunokirjallisuudesta ja sen monitulkintaisuudesta. Opiskelija harjaantuu lukemaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. Oppimateriaalissa perehdytään myös kertomuksiin ja niiden käyttöön nykykulttuurissa. 

Kirjallisuutta ja sen keinoja lähestytään monipuolisesti erilaisia tekstejä analysoimalla ja tuottamalla. Oppimateriaali sisältää runsaasti kirjallisuusnäytteitä eri kirjallisuuden lajeista – niin tuoreita kuin klassikkojakin. Tavoitteena on nauttia kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissa.

Lukujen yhteenvedot ja sanastot tukevat oppimista, ja samankaltaisen rakenteen ansiosta materiaalia voi käyttää soveltuvin osin yhdessä Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimateriaalin kanssa.