Kertaa yo-kokeisiin
Suomi toisena kielenä

S23 Vuorovaikutus 1 (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola Jaana Ristimäki
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.10.2024

Studeon S23-oppimateriaali Vuorovaikutus 1 johdattaa opiskelijan ryhmäviestintätaitojen opiskeluun ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden tarkastelemiseen. Taitojen pohjana on opiskelijan käsitys itsestään viestijänä, ja tavoitteena on sen vahvistaminen. Tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa tilanteissa. Materiaalissa syvennytään myös kieleen ja identiteettiin.

Monipuoliset ja käytännönläheiset harjoitukset lisäävät viestintärohkeutta ja kannustavat osallistumaan. Mukana on paljon toiminnallisia ja draamallisia harjoituksia. Myös oman vuorovaikutusosaamisen reflektointiin kiinnitetään huomiota. Erilaisten viestintätilanteiden analyysia harjoitellaan oppimateriaalia varten tuotettujen videoiden sekä autenttisen video-, kuva- ja tekstimateriaalin avulla. 

Lukujen yhteenvedot ja sanastot tukevat oppimista, ja samankaltaisen rakenteen ansiosta materiaalia voi käyttää soveltuvin osin yhdessä Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimateriaalin kanssa.