Matematiikka (lyhyt)

MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sissi Kangasniemi Sini Kähkönen Lea Linna Jussi Talja
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 05/2021

MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan lineaaristen ja eksponentiaalisten matemaattisten mallien maailmaan. Oppimateriaalissa lineaariseen malliin tutustutaan muun muassa tutkimalla suoran kulkua, suoran yhtälöä sekä opitaan sovittamaan suora pistejoukkoon. Eksponentiaalista mallia lähestytään eksponenttiyhtälöiden ja potenssiyhtälöiden kautta edeten erilaisiin yhtälönratkaisuun liittyviin ongelmiin sekä eksponentiaaliseen mallintamiseen.

Materiaalin luvut ovat matemaattisesti eksakteja luoden samalla yhteyksiä matemaattisten mallien soveltamiseen käytönnön elämässä. Opiskelijan oppimisen tukena ovat esimerkiksi lukuisat tutkimustehtävät, havainnolliset esimerkit ja ohjelmistovinkit. Lisäksi luvuissa on runsas valikoima eritasoisia tehtäviä, jotka tukevat jokaista opiskelijaa sisältöjen ymmärtämisessä. Tehtävien aihepiirit ovat monipuolisia ja oppiainerajat ylittäviä tehtäviä on useita.