Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (lyhyt)

MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sissi Kangasniemi Sini Kähkönen Lea Linna Jussi Talja Lauri Hellsten
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan lineaarisiin ja eksponentiaalisiin matemaattisiin malleihin sekä niiden soveltamiseen. Oppimateriaalissa lineaariseen malliin tutustutaan muun muassa tutkimalla suoran kulkua, suoran yhtälöä ja suorien asemaa toisiinsa nähden sekä mallintamalla erilaisia ilmiöitä suorien yhtälöiden avulla. Eksponentiaalista mallia lähestytään eksponenttifunktioiden kautta edeten eksponentti- ja potenssiyhtälöiden ratkaisumenetelmiin ja niistä edelleen eksponentiaalisen mallin hyödyntämiseen ongelmanratkaisussa. Oppimateriaalissa matemaattista mallintamista tehdään myös sovittamalla pistejoukkoon erilaisia malleja laskinohjelmistoja hyödyntäen. Samalla opitaan arvioimaan erilaisten mallien hyvyyttä.

Materiaalin matemaattisesti täsmälliset luvut tukevat opiskelijoiden oppimista ja luovat yhteyksiä matemaattisten mallien soveltamiseen käytännön elämässä. Opiskelijan oppimisen tukena ovat muun muassa lukuisat tutkimustehtävät, havainnolliset esimerkit ja ohjelmistovinkit. Lisäksi luvuissa on runsas valikoima eritasoisia tehtäviä, jotka tukevat jokaista opiskelijaa sisältöjen ymmärtämisessä. Tehtävien aihepiirit ovat monipuolisia ja lukujen tehtäväsarjat sisältävät useita oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla