Uskonto

UE Uskonnon kertaus (LOPS 2021)

Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
16,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 15.11.2022

Studeon Uskonnon kertausmateriaalia voi käyttää minkä tahansa lukion uskonnon materiaalisarjan (painetun tai sähköisen) ohella kertaamisen apuna.

Ensimmäisissä luvuissa tutustutaan ylioppilaskokeen rakenteeseen, vastaustekniikkaan ja kokeessa tarvittaviin taitoihin. Muissa jaksoissa käsitellään kaikkien kuuden lukion uskonnon perus- ja valinnaisten opintojaksojen keskeiset sisällöt. Niiden ohella kannattaa lukea myös vastaavat osiot varsinaisista oppimateriaaleista. Niiden lisäksi tarkastellaan opintojaksoja ja oppiaineita ylittäviä teemoja. 

Kertausmateriaalin jokaisessa luvussa on runsaasti eritasoisia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi kerrata uskonnon keskeisiä käsitteitä ja rakentaa asiakokonaisuuksia. Opiskelijaa ohjataan kehittämään tehtävien avulla esseenkirjoitustaitojaan. Jokaisen kerrattavan opintojakson yhteyteen on liitetty myös ylioppilaskokeen vanhoja tehtäviä esimerkeiksi. Opiskelijalle on tarjolla myös ylioppilaskoetyyppisiä tehtäviä. Kertausmateriaaliin on linkitetty myös runsaasti uskontoaiheiden syventämistä varten linkkejä podcasteihin, videoihin ja nettisivustoille. Opettaja voi lisätä omia kertausaineistojaan jokaiseen lukuun ja myös opettajan omaan lukuun.