Kemi

KE4 Kemisk reaktion (GLP 2021)

Suula Arppe Ali Grönqvist Elina Lieko Marko Telenius
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 25.8.2022

KE4 Kemisk reaktion (GLP 2021) hjälper den studerande att bygga upp en helhetsbild av olika typer av kemiska reaktion och att förstå deras betydelse för vårt vardagliga liv. Med hjälp av läromedlet bekantar sig den studerande med olika typer av reaktioner genom experimentellt arbete och lär sig betydelsen av materiens oförstörbarhet i kemin. Den studerande utvecklar sin förståelse för det kemiska symbolspråket och hur kemiska reaktioner kan beskrivas med olika symboler.