Kertaa yo-kokeisiin
Terveystieto

TE kertaus Terveystiedon kertaus (LOPS 2021)

Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Terveystiedon kertaus (LOPS 2021) on materiaali lukion terveystiedon oppimäärän kertaamiseen ja syventämiseen. Materiaali sopii käytettäväksi minkä tahansa terveystiedon kirjasarjan, painetun tai sähköisen, kertaamisen tukena. 

Studeon terveystiedon kertausmateriaali auttaa ylioppilaskokeeseen valmistautuvaa opiskelijaa jäsentämään lukion terveystiedon oppimäärää ja harjoittelemaan taitoja, joita tarvitaan terveystiedon digitaalisessa yo-kokeessa. Materiaalin avulla opiskelija pääsee kertaamaan terveystiedon sisältöjä ja vahvistamaan kykyään tarkastella terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Kertausmateriaalin monipuoliset tehtävät mallivastauksineen valmistavat opiskelijaa vastaamaan erilaisiin ylioppilaskokeessa käytettäviin tehtävätyyppeihin ja hyödyntämään niissä terveystieto-oppiaineen yleisiä jäsentelymalleja. Materiaalia päivitetään säännöllisesti, ja uusien yo-kokeiden tehtäviä lisätään materiaaliin kevään ja syksyn yo-kirjoitusten jälkeen. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla