Kertaa yo-kokeisiin
Musiikki

MU2 Syke – soiva ilmaisu (LOPS 2021)

Sanna Pasanen Markus Sidoroff Erkki Ylimäki
10,40 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MU2-oppimateriaali johdattelee opiskelijan suomalaiseen musiikkikulttuuriin ja innostaa myös pohtimaan opiskelijoiden omia musiikkikulttuureita. Lisäksi tutustutaan myös esimerkiksi musiikin rooliin mediassa, musiikin kulttuuriseen moninaisuuteen ja sukupuolen merkitykseen musiikkikulttuurissa. Materiaali sisältää runsaasti ohjelmistoehdotuksia ja tehtäviä, joiden avulla opiskelija pystyy kehittämään yhteismusisointitaitojaan. Lisäksi materiaalissa perehdytään luovaan ilmaisuun kehollisuuden, improvisoinnin ja yhteisöllisen säveltämisen kautta.

MU2-oppimateriaali on suunniteltu käänteisen oppimisen ideaa tukevaksi, eli opiskelija voi tutustua tiettyyn oppimateriaaliosioon ennen kyseistä aihepiiriä käsittelevää oppituntia. Näin itse oppitunnit voidaan käyttää tehokkaammin luovaan ja yhteiseen musiikilliseen toimintaan. Studeon MU2-oppimateriaalissa hyödynnetään sovelluksia muun muassa musiikin havainnollistamisessa, musiikin tuottamisessa, musiikkikulttuurin ja instrumenttien opiskelussa sekä kuuntelukasvatuksessa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla