Englanti

ENA8 English Around the World (LOPS 2021)

Marcus Ellonen Anna Puhakka
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 27.2.2022

Oppimateriaali lähettää opiskelijat maailmanympärysmatkalle englanninkielisiin maihin ja niiden monipuolisiin kulttuureihin. Erilaisten englannin varianttien lisäksi oppimateriaali havainnollistaa äidinkielen mahdollista vaikutusta viestintätilanteissa. Neuvottelutaitojen kehittäminen sekä toisten huomioiminen ja kunnioittaminen luovat kontekstin kaikelle työskentelylle. Käsiteltävät aihealueet ja teemat on suunniteltu siten, että ne harjaannuttavat opiskelijoita luontevaan kansainväliseen toimijuuteen. Suullisen kielitaidon valtakunnalliseen kokeeseen ja ylioppilaskokeeseen valmentautuminen on myös huomioitu harjoitusten sisällöissä ja rakenteessa. Tervetuloa kyytiin!