Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

Ruotsi 7–9: Tillsammans mot framtiden

Sirkku Heikari-Perttilä Henna Kautto Heli Manu Essi Palojärvi
41,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ruotsi 7–9: Tillsammans mot framtiden on yläkoulun sisällöt kattava ruotsin sähköinen oppimateriaali, joka on jatkoa 6. luokalta alkavan B-ruotsin opiskeluun. Oppimateriaali on opetussuunnitelman (OPS 2014) mukainen ja suunniteltu opettajan ja erilaisten oppijoiden tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Myös monialaisuus on huomioitu. Oppimateriaalissa käsitellään nuorten elämää lähellä olevia aihepiirejä. Oppilasta ohjataan pohtimaan kulttuurista moninaisuutta omassa lähiympäristössä ja harjoittelemaan kielen opiskelutaitoja. Oppimateriaali innostaa oppilasta tekemään havaintoja ruotsin kielestä ja rohkaisee käyttämään kieltä erilaisissa arjen viestinnällisissä tilanteissa. Materiaali sisältää runsaasti suullisia ja toiminnallisia tehtäviä.

Ruotsi 7–9: Tillsammans mot framtiden huomioi monikanavaisuuden ja monilukutaidon: oppimateriaali sisältää monipuolista audio- ja videomateriaalia sekä erilaisia tekstilajeja. Linkitykset nettisivuille vievät autenttisten tekstien ääreen. 

Oppimateriaalissa on selkeä rakenne, joka kattaa kielen ja kulttuurin eri osa-alueet:

  • Jokainen jakso alkaa introluvulla, jossa video tutustuttaa uuteen aihepiiriin. Videoilla nuoret vastaavat kysymyksiin itsestään ja vapaa-ajastaan. Ääntämiseen kiinnitetään huomiota erityisesti introlukujen ääntämistehtävissä.

  • Teemasanastot johdattelevat uuteen sanastoon monipuolisten tehtävien avulla.

  • Jakson aihepiiriä käsitellään dialogiluvuissa, joissa esiintyvät oppimateriaalin nuoret Daniel, Elias, Olivia ja Saga. 

  • Kielitietoluvuissa uudet rakenneasiat käsitellään oppijalähtöisesti ja toiminnallisesti. Rakenteisiin voi tutustua myös kielioppivideoiden avulla.

  • Syventävissä tekstiluvuissa tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin. 

  • Kulttuuriluvuissa tutustutaan eri Pohjoismaiden kaupunkeihin, kieleen ja kulttuuriin.

  • Kaikissa luvuissa on runsaasti tehtäviä, jotka on luokiteltu tason mukaan – niiden avulla on helppo toteuttaa eriyttämistä. 

  • Oppimateriaali sisältää myös kertaus- ja koetehtävät jokaisesta jaksosta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla