Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (kort lärokurs)

MAB3 Geometri (GLP 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sissi Kangasniemi Sini Kähkönen Noora Nuutinen Öjvind Sandsjoe Bo Sjöholm Lauri Hellsten
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel för modulen MAB3 behandlar plan- och rymdgeometri. Läromedlets kapitel inspirerar och utvecklar de mångsidiga kompetenserna och stöder den studerande med mångsidiga exempel, många interaktiva applikationer samt instruktionsvideor för användning av olika program. Innehållet berikas av många interaktiva undersökningsuppgifter genom vilka studerandena uppfattar matematiska lagar. Med hjälp av interaktiva bilder och appar visualiseras matematiska formler och samband.

Läromedlet är utformat så att det ska vara lätt för studerandena att också på egen hand gå igenom nytt material vilket betyder att det också lämpar sig bra för flipped learning och distansundervisning. Läromedlet innehåller mångsidiga uppgifter som stöder och utmanar alla studerande. Matematiska lösningar kan skrivas in direkt i läromedlet och varje uppgift har modellösningar som studerandena kan se efter att uppgifterna är inlämnade. Materialet innehåller också funktioner som gör det lätt för läraren att följa med alla studerandes prestationer samt gör det lättare att göra en mångsidig bedömning av modulen. Läromaterialet är indelat i fyra helheter:

  • grundbegrepp och likformighet
  • månghörningar, Pythagoras sats och trigonometri för en rätvinklig triangel
  • cirkel
  • rymdgeometri.

I slutet av varje helhet finns kapitlet ”Utvärdera dina kunskaper” där studerandena kan reflektera över och testa sin kunskap i lärostoffet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla