Ruotsi

RUB17 Kestävä elämäntapa (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Räty Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 10.4.2023

Oppimateriaalin teemoina ovat muun muassa kestävä kehitys, eettisyys ja vastuullisuus. Opiskelija syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.