Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (pitkä)

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (LOPS 2021)

Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi
21,90 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA2 Funktiot ja yhtälöt (LOPS 2021) tukee opiskelijan pitkässä matematiikassa tarvittavien opiskelutaitojen kehittymistä, ohjelmistojen käyttöönottoa ja matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä. Lukujen selkeät tekstit ja monipuoliset esimerkit auttavat ymmärtämään opiskeltavaa asiaa. Lukuisat interaktiiviset sovelmat havainnollistavat käsiteltävää aihetta ja helpottavat ymmärtämään matematiikan abstraktia luonnetta. Jokaisesta luvusta löytyy runsaasti eritasoisia tehtäviä jokaiselle oppijalle. Oppimateriaalin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee näiden funktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä polynomiepäyhtälöitä. Oppimateriaalin opetusvideot sekä tehtävien malliratkaisut tukevat opiskelijaa kehittämään matemaattista osaamistaan. Samalla digitaalisten ratkaisujen tuottaminen ja arvioiminen tulevat tutuiksi ja toiminta sähköisissä ympäristöissä luontevaksi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla