Uutiset

Studeos serie Hälsokunskap förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

  • Du kan ordna innehållsförteckningen.
  • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
  • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
  • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

  • HÄ1 Hälsan som resurs  PUBLICERAD!  16.50 € (moms 0 %)
  • HÄ2 Hälsa och miljö  PUBLICERAD!  16.50 € (moms 0 %)
  • HÄ3 Hälsa och samhälle 08/2022  16.50 € (moms 0 %)
  • HÄ Hälsokunskap: repetition  02/2023   16.00 € (moms 0 %)

Författargrupp

  • Helen Bergman, Charlotte Elf-Grandin, Liisa Anttila, Ranja Koski, Minna Nummenmaa