Uutiset

Studeos serie Psykologi förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

 • Du kan ordna innehållsförteckningen.
 • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
 • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
 • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

 • PS1 Den aktiva och lärande människan 04/2021
 • PS2 Människans utveckling 01/2021
 • PS3 Människan som informationsbearbetare 10/2021
 • PS4 Känslor och mental hälsa 11/2021
 • PS5 Människan som individ och social varelse 12/2022
 • PS1–5 Repetition 02/2023

Författargrupp

 • Clara Nordman, Tina Kinnunen, Helena Salenius, Tarja Ala-Heikkilä, Lauri Nummenmaa, Minna Nummenmaa, Marja Oilinki, Marjo Tavast, Anu-Elina Väkeväinen