Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det nya läromedlet MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) stöder förberedelserna inför studentprovet i kort matematik

Läromedlet hjälper eleverna att tillämpa innehållet och färdigheterna i kort matematik.

Nya MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) hjälper de studerande att förstärka och befästa den centrala teorin och färdigheterna inom kort matematik. Läromedlet kan användas som kursmaterial i en repetitionskurs eller för självstudier.

Varje större avsnitt innehåller uppgifter där de studerande kan testa sin utgångsnivå. Med hjälp av dessa kan de studerande upptäcka kunskapsluckor och planera sina studier mer effektivt. Materialet innehåller många olika nivåer av uppgifter där de studerande får öva på att motivera sina lösningar. Alla uppgifter har exempellösningar som stöder användningen av de räknarprogram som får användas i A- och B-delen. I slutet av varje kapitel finns även tydliga instruktioner för de viktigaste programmen – exempel, visuella anvisningar och videor förstärker kunskaperna i de olika programmen som används i studentprovet i kort matematik.

I avsnittet ”Förbered dig inför studentprovet” finns blandade uppgifter från alla studieavsnitt i den korta matematiken. Uppgifterna hjälper de studerande att tillämpa det som de har lärt sig på ett mångsidigt sätt. Detta avsnitt kompletteras senare med preliminära prov enligt både den nuvarande och den nya examensstrukturen.

MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) ger ett omfattande stöd i förberedelserna inför studentexamen. Med hjälp av materialet kan eleverna repetera de centrala ämnena och färdigheterna, träna dem mångsidigt, testa sin egen kunskap och befästa sina färdigheter i olika program som behövs i provet. Se mera information om läromedlet och priser här!

Bekanta dig med MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) på Studeos plattform här!